Positive SSL
A 洋菜、水、糖
B 桔子果醬、水
C 杏桃果膠、水
D 糖、水

A 白紙打濕置於空盤處
B 報紙打濕置於空盤處
C 將多餘麵糊倒掉不用
D 空盤處墊錫箔紙

A 鬆弛時間不夠
B 配方中油脂含量太少
C 派皮過熱自盤中取出
D 烤焙不足

A 100℃±5℃
B 80℃±5℃
C 60℃±5℃
D 30℃±5℃,可縮短烤焙時間

A 100℃±5℃
B 150℃±5℃
C 190℃±5℃
D 210℃±5℃

A 麵粉油脂拌合法
B 糖油拌合法
C 兩步拌合法
D 糖水拌合法

A 糖油拌合法
B 麵粉油脂拌合法
C 糖水拌合法
D 直接法