Positive SSL
A 比壓器
B 比流器
C 單相桿上變壓器
D 三相桿上變壓器 之接線端子符號
A 包裝保險絲
B 系統接地
C 設備接地
D 開放型保險絲
A 三相V共同點接地
B 三相V線捲中性點接地
C 三相Y,中性線經一電抗接地
D 整套型變比器
A 接地變壓器
B 瓦斯變壓器
C 超高壓變壓器
D 接地比流器
A 六相雙三角形
B 六相對徑
C 六相正六邊形
D 六相曲折形
A 小時計
B 溫度計
C 人孔
D 手孔
A 三相感應電壓調整器
B 三相曲折連接之接地變壓器
C 三相比流器
D 三相單繞組變壓器
A 單相單繞組
B 單相雙繞組
C 三相單繞組
D 三相雙繞組